moedebord-shKøb af bolig – Boligkøbets faser

Når du køber bolig, foretager du sandsynligvis dit livs største investering. Lad Halling-Overgaard, Advokatfirma hjælpe dig, så du kommer trygt og sikkert i mål.

Når du har underskrevet købsaftalen på dit nye hjem, er du naturligvis allerede i gang med i hovedet at indrette dit nye hjem og at planlægge pakning og flytning. Vi hjælper dig igennem dit boligkøb, så du slipper for at holde styr på ejendomsdatarapporter, servitutter, BBR-udskrifter, skøde, refusionsopgørelse m.v.

Selvom vi hjælper dig igennem din bolighandel fra A til Z, vil du sikkert gerne have overblik over boligkøbets faser. Når du har fundet din drømmebolig, kan en privat ejendomshandel overordnet opdeles i følgende overordnede faser:

Købsaftale og advokatforbehold

Købsaftalen er bolighandlens vigtigste dokument. Det er i købsaftalen, at vilkårene for bolighandlen fastlægges.

Det er ikke usædvanligt at købsaftalen underskrives af køber inden vi kontaktes. Køber skal i den situation blot sikre sig, at aftalen indeholder et forbehold for vores godkendelse af handlen. Et advokatforbehold kan eksempelvis formuleres således:

Købers underskrift af købsaftalen er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den [dato] kl. [klokkeslet].

Hvis købsaftalen ikke indeholder et advokatforbehold, kan køber kun fortryde handlen ved at gøre brug af den lovbestemte fortrydelsesret og samtidig betale 1 % af købesummen til sælger.

Vores gennemgang

Vi gennem går sammen med køber købsaftalen og handlens øvrige dokumenter, som sædvanligvis omfatter ejendomsdatarapport, tilstandsrapport, el-tjek, BBR-udskrift, servitutter, vedtægter m.v.

Når vi sammen med køber har gennemgået dokumenterne, godkender vi handlen på betingelse af, at de krav køber har til handlens gennemførelse, opfyldes. Er finansieringen af ejendomskøbet ikke endeligt på plads, vil en af betingelserne være, at køber kan opnå tilfredsstillende finansiering af købet.

Deponering og garantistillelse

Når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen, deponerer køber eller købers bank udbetalingen, hvorefter købers bank stiller garanti for købers betaling af restkøbesummen.

Skøde og tinglysning

Når handlen er endelig, det vil sige når alle købers betingelser for handlen er opfyldt, opretter vi eller ejendomsmægleren et digitalt skøde, som køber og sælger herefter underskriver ved hjælp af NemID.

Når skødet er underskrevet af både køber og sælger, tinglyses skødet. Herefter kan købers bank hjemtage og tinglyse købers lån, og sælgers bank kan indfri og aflyse sælgers lån.

Overtagelse

Køber og/eller sælger sørger for på overtagelsesdagen (eller en tidligere dispositionsdag) at aflæse forbrugsmålere (vand, el, gas, olie m.v.) og meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne.

Resultatet af aflæsningerne sendes til den, der skal udarbejde refusionsopgørelse, sædvanligvis mægler eller købers advokat.

Refusionsopgørelse

Mægler eller købers advokat udarbejder refusionsopgørelse, som sendes til købers og sælgers underskrift. Refusionsopgørelsen er en opgørelse over et evt. økonomisk mellemværende mellem køber og sælger, typisk relateret til forbrugsafgifter, hvor sælger eksempelvis kan have forudbetalt forbrug for en periode efter overtagelsesdagen.

Frigivelse af deponerede beløb

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger frigives den deponerede købesum til sælger.