reception-ii-shKøb af bolig

At købe hus eller lejlighed er både en stor beslutning og en stor investering.
Hos Halling-Overgaard, Advokatfirma hjælper vi dig trygt og sikkert gennem boligkøbets faser.

Vores bistand omfatter:

  1. Gennemgang af handlens dokumenter, det vil typisk sige købsaftale, tilstandsrapport, el-tjek, ejerskifteforsikringstilbud, servitutter m.v.
  2. Afholdelse af møde med dig, hvor vi drøfter de bemærkninger, vores gennemgang af handlens dokumenter har givet anledning til.
  3. Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse, som er betinget af de forhold, som vi på vores møde er blevet enige om, at vi skal have afklaret, inden handlen er endelig.
  4. Gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

Udover ovennævnte forestår vi selvfølgelig korrespondancen med sælger, bank og ejendomsmægler, ligesom vi rådgiver dig om behovet for testamente, ægtepagt og/eller samejeoverenskomst.