moedebord-shOmstrukturering og selskabsret

Halling-Overgaard, Advokatfirma yder selskabsretlig rådgivning på specialistniveau til kapitalselskaber, interessent- og kommanditselskaber, partnerselskaber m.fl.

Den rådgivning vi yder, omfatter alle grene af selskabsretten, herunder:

  • Rådgivning omkring valg af selskabsform, herunder stiftelse af holdingselskabsstruktur
  • Stiftelse af selskaber, med selskabsdokumenter på dansk og/eller engelsk
  • Forhandling, udarbejdelse og fastholdelse af ejer- og interessentskabsaftaler
  • Omstrukturering, herunder spaltning, fusion og aktieombytning
  • Generationsskifterådgivning og køb og salg af virksomhed i øvrigt
  • Solvent likvidation
  • Bestyrelsesarbejde

Som niche yder vi rådgivning om og sparring i forbindelse køb og salg af tandlægeklinikker.

Vi udpeges jævnligt til og påtager os bestyrelses- og dirigenthverv i kapitalselskaber indenfor flere forskellige brancher.