Birgitte Sølvkær Olesen

Birgitte Sølvkær Olesen

Partner | Advokat (H)

T: 87 30 70 34
M: 27 12 02 66
E: bso@hshlaw.dk

Om Birgitte Sølvkær Olesen:

Baggrund

• Partner hos Flink, Halling-Overgaard & Partnere siden 1998
• Cand. jur.: 1995
• Advokatbestalling: 1998
• Møderet for Højesteret: 2006
• Underviser i emner inden for sine kernekompetencer på kurser for revisorer og advokater.
• Ekstern lektor ved Aarhus Universitet i generationsskifteret

Kompetencer
• Procesret
Civile retssager, herunder sager om erstatningsansvar/professionsansvar.

• Skatteret
Førelse af skattesager og skattestraffesager.

Generationsskifte og omstrukturering
Overdragelse af personligt ejede virksomheder og selskaber.

• Omstrukturering af selskaber, herunder aktieombytninger, omdannelser, spaltninger og fusioner

• Familie- og arveret
Oprettelse af testamenter, navnlig i forbindelse med generationsskifter. Andre familieretlige emner med tilknytning til erhvervsvirksomheder.

• Behandling af dødsboer

Medlemsskaber
Det Danske Advokatsamfund
Danske Advokater
Deltager i erfagruppe inden for skat
Medlem af JUC Advisory Board

Udgivelser
• Forfatter til bogen: ”Generationsskifte – det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering” (i samarbejde med advokat Søren Halling-Overgaard) 4. udgave DJØF´s Forlag, 2013.
Forfatter til adskillige artikler på det skatte- og selskabsretlige område.