Rasmus Lundorf Thusgaard

RASMUS THUSGAARD

Partner | Advokat (H)

T: 87 31 08 00
M: 60 19 56 70
E: rt@halling-overgaard.dk

Bestalling: 2007
Møderet: Landsret og Højesteret

Om Rasmus Thusgaard:

Baggrund
Rasmus Lundorf Thusgaard er Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2004 og arbejdede i perioden 2004 til 2008 som henholdsvis advokatfuldmægtig og advokat hos Advokatgruppen i Aarhus.

Fra 2008 arbejdede Rasmus som transaktionsadvokat i Bech-Bruun Advokatfirmas afdeling for Mergers & Acquisitions. Som led i ansættelsen var Rasmus gennem 15 måneder udstationeret for BankInvest i Ho Chi Minh City i Vietnam, hvor han bistod i forbindelse med en række private equity-investeringer i vietnamesiske virksomheder.
I perioden 2011 til 2014 fungerede Rasmus Thusgaard som advokat og associeret partner hos Innova Advokatfirma, hvorefter han i 2014 etablerede egen advokatvirksomhed under navnet Lundorf Thusgaard Advokatfirma.

Med virkning pr. 1. januar 2016 indtrådte Rasmus Thusgaard som partner i Halling-Overgaard Advokatfirma.

Kompetencer
• Virksomhedsoverdragelse, køb og salg af virksomheder (M&A)
Rådgivning af danske og internationale virksomheder i forbindelse med køb og salg af og investering i små og mellemstore virksomheder (M&A). Rasmus har betydelig erfaring med at udarbejde og forhandle M&A-dokumenter på engelsk.
• Bestyrelsesarbejde

Rasmus har gennemført Danske Advokaters bestyrelsesuddannelse og arbejder som professionelt bestyrelsesmedlem i flere små og mellemstore virksomheder, herunder i forbindelse med gennemførelse af glidende generationsskifter.

Generationsskifte og omstrukturering

Rasmus Thusgaard har betydelig erfaring med at rådgive i forbindelse med generationsskifte af små- og mellemstore virksomheder. Rådgivningen omfatter blandt andet salgsmodning/klargøring af virksomheder til ejer- og generationsskifte, identifikation af generationsskiftekandidater såvel inden som udenfor familien og medarbejderstaben, samt rådgivning omkring det ledelsesmæssige og økonomiske generationsskifte.

Rasmus har stiftet og administrerer Linkedin-gruppen Generationsskifte Østjylland, som er et forum for ejerledere, generationsskiftekandidater og andre med særlig interesse i ejer- og generationsskifte.

• Kommercielle kontrakter

Rasmus bistår ofte i forbindelse med kommercielle kontrakter, herunder:

  • Licens- og royaltyaftaler
  • Samarbejds- og joint ventureaftaler
  • Ejer- og interessentskabsaftaler
  • Distributions- og agentaftaler
  • Forhandler- og eneforhandleraftaler
  • Hensigtserklæringer
  • Indkøbs- og salgskontrakter
  • Klinikfællesskabsaftaler
  • Franchiseaftaler
  • Tandlæger

Advokat Rasmus Thusgaard bistår årligt et stort antal tandlæger i forbindelse med køb og salg af praksis, udarbejdelse eller ajourføring af samarbejdsaftaler og interessentskabskontrakter samt konfliktløsning og klagesager.

Medlemsskaber
• Advokatsamfundet

• Danske Advokater

• Danske Bestyrelsesadvokater

• Favrskov Erhvervsråd

• Østjysk Business Network

Hverv
• Bestyrelsesformand, Klitte og Jensen A/S

• Bestyrelsesformand, Frisenette ApS

• Bestyrelsesformand, Arcane Tinmen A/S

Udgivelser
• Medforfatter til bogen DIA, Advertising & Entertainment Law throughout the world, Forlaget Thomson/West

• Kapitalafgang i form af selvfinansiering, aktionær- og anpartshaverlån, udbytte og egne kapitalandele, INSPI 7+8, 2009

• Etablering i Vietnam – Etablering og investering i hovedtræk, 2011

• Husk formalia inden du binder dig, Magasinet Dental, maj 2014