Søren Halling-Overgaard

Søren Halling-Overgaard

Partner | Advokat (H) | Lic. jur.| LL.M. |

T: 87 30 70 35
M: 27 12 02 64
E: sho@hshlaw.dk

Om Søren Halling-Overgaard:

Baggrund
• I 1993 medstifter af Flink, Halling-Overgaard & Partnere.
• Cand. Jur., Århus Universitet, 1985.
• LL.M., Duke University Law School, N.C., USA, 1988.
• Lic. jur., Århus Universitet 1989.
• Advokatbestalling, 1990.
• Kursusunderviser for bl.a. advokater, revisorer og pengeinstitutter indenfor kernekompetenceområderne.
• Tidl. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut, inden for kernekompetenceområderne

Kompetencer
• Professionsansvar
Revisorers, advokaters, pengeinstitutters og ejendomsformidleres erstatnings- og disciplinæransvar.
• Ledelsesansvar

• Kapitalselskaber, Fonde, Foreninger

• Strafferet
Bistand i forbindelse med sager vedrørende økonomisk kriminalitet.
• Skatteret

Omstrukturering, generationsskifte, skatteproces

• Proces
Retssager, voldgift, disciplinærnævn og mediation.
Fungerer som voldgiftsdommer.

Medlemsskaber

• Det Danske Advokatsamfund

• Danske Advokater

• International Bar Association (IBA),

• Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)

• Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)

• IBA Negligence and Damages Commitee

• IBA Professional Ethics Committee

Udgivelser
• Advokaters erstatningsansvar, 3. udgave, 2011, DJØF Forlag.

• Revisors erstatnings- og disciplinæransvar, 4 udgave, 2014, DJØF Forlag.

• Generationsskifte – det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 2013, Djøfs Forlag (i samarbejde med advokat Birgitte Sølvkær Olesen).

• Ejendomsformidlerens og ejendomsmæglerens erstatningsansvar, 2005, DJØF Forlag (i samarbejde med advokat Rasmus Mehl)
Har endvidere – indenfor kerneområderne – skrevet en række artikler til fagtidsskrifter.